Phòng

  • Category Archives : Phòng

PHÒNG LOẠI 2 (KHÁC)

GIƯỜNG: 1 GIƯỜNG 1.6m VỊ TRÍ: LẦU 4 HOẶC LẦU 9 MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 30 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 370.000đ

PHÒNG LOẠI 2

GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1.2m VỊ TRÍ: LẦU 5, LẦU 6, LẦU 7 MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 08 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 390.000đ

PHÒNG LOẠI 1

GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1.6m VỊ TRÍ: LẦU 5, LẦU 6, LẦU 7, LẦU 8 MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 09 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 570.000đ

PHÒNG VIP LOẠI 2

GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1M8 VỊ TRÍ: LẦU 4 HOẶC LẦU 9 MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 10 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 690.000đ

PHÒNG VIP LOẠI 1

GIƯỜNG: 1 GIƯỜNG 1.8M VỊ TRÍ: LẦU 4 MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 06 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 520.000đ