Phòng

  • Category Archives : Phòng

PHÒNG VIP 1

PHÒNG VIP 1   GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1.6m, Nghỉ 4 khách MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 16 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 720.000Đ  

PHÒNG LOẠI 2B

GIƯỜNG: 1 GIƯỜNG 1.6m, nghỉ 2 khách MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 22 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 390.000đ

PHÒNG LOẠI 2A

GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1.2m, nghỉ 2 khách VỊ TRÍ: LẦU 5, LẦU 6, LẦU 7 MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 08 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 410.000đ

PHÒNG LOẠI 1A

GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1.6m MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 09 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 600.000Đ

PHÒNG VIP 2

  GIƯỜNG: 1 GIƯỜNG 1M8, nghỉ 2 khách MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 14 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 550.000 Đ

PHÒNG LOẠI 1B

GIƯỜNG: 3 GIƯỜNG 1.2M, nghỉ 3 khách MÁY LẠNH TV ( CÁP ) INTERNET ( WIFI ) NHÀ VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG TRẢI THẢM ĂN SÁNG BUFFET SL: 02 PHÒNG GIÁ PHÒNG: 690.000đ