Liên Hệ

Liên Hệ

Địa chỉ: Lô B, TTTM Cái Khế, Trần Phú, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: 0292 376 3333 – 3 766 333 – 376 6666 – Fax: 0292 3 764 584.
Email: khachsandona@gmail.com