PHÒNG LOẠI 1A

PHÒNG LOẠI 1A

GIƯỜNG: 2 GIƯỜNG 1.6m
MÁY LẠNH
TV ( CÁP )
INTERNET ( WIFI )
NHÀ VỆ SINH
MÁY NƯỚC NÓNG
TRẢI THẢM
ĂN SÁNG BUFFET
SL: 09 PHÒNG
GIÁ PHÒNG: 600.000Đ