PHÒNG LOẠI 1B

PHÒNG LOẠI 1B

GIƯỜNG: 3 GIƯỜNG 1.2M, nghỉ 3 khách
MÁY LẠNH
TV ( CÁP )
INTERNET ( WIFI )
NHÀ VỆ SINH
MÁY NƯỚC NÓNG
TRẢI THẢM
ĂN SÁNG BUFFET
SL: 02 PHÒNG
GIÁ PHÒNG: 690.000đ